szkola
Internat
May 2, 2016
woda
Woda
May 2, 2016
d8

STYPENDIA

Fundacja Światło dla Afryki przy współpracy z Texpol Development Co Ltd przyznała dwuletnie stypendia naukowe dla 13 absolwentów Ilungu Secondary School. 5 absolwentów w 2013 r. podjęło naukę w Technikum Zawodowym VETA (Mbeya, Tanzania). Pozostała grupa 8 uczniów rozpoczęła naukę w lutym 2014 r.

Pierwsi studenci skończyli naukę w lutym 2015 r. Mieliśmy okazję pogratulować im dobrych wyników w nauce. Dziś pracują już w firmie TEXPOL Dev. Comp. Ltd i podłączają prąd do poszczególnych domów na wsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *