Woda

W ramach realizacji działalności statusowej fundacja przy współpracy w firmą TEXPOL wybudowała w gminie Ilungu 3500 m wodociągu zasilającego miejscową Secondary School, internat i 10 domów, w których mieszkają nauczyciele tej szkoły. Ta inwestycja pozwala uruchomić kolejny projekt związany z budową internatu.

 

Naukowcy donoszą, że Afryka, jeden z najbardziej suchych kontynentów, posiada ukryte złoża wody pitnej, które mogłyby wystarczyć do napojenia wszystkich jego mieszkańców i nawodnienia wyschniętych pól.

W chwili obecnej, w Afryce ponad 300 milionów ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. W związku z rosnącą populacją, zapotrzebowanie na wodę również rośnie, a pamiętać należy, że tych ludzi trzeba także wyżywić, a więc potrzebna jest woda do irygacji pól.

Zaledwie 5 procent ziemi, która mogłaby zostać wykorzystana pod uprawy w Afryce jest odpowiednio nawodniona. Gdy woda spada w postaci śniegu lub deszczu, kończy zazwyczaj w rzekach. Lecz część z niej trafia pod ziemię, przebijając się przez warstwy gleby i skał, trafiając do podziemnych kieszeni znanych jako warstwa wodonośna.

W tej warstwie woda jest często dużo czystsza niż ta na powierzchni, jest ona po prostu grawitacyjnie przepompowywana przez naturalne filtry w postaci ziemi i skał. Teraz, po raz pierwszy w historii, naukowcy wykonali szczegółową mapę warstwy wodonośnej pod całym kontynentem afrykańskim.

 

Post Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *