O Fundacji

Strona Głowna|O Fundacji
O Nas

O Naszej Fundacji

Nasza Fundacja „Światlo dla Afryki” zarejestrowana została w październiku 2013 roku. Głównym fundatorem jest Juliusz Zellah – właściciel firmy Texpol Development ltd. Fundacja skupia wokół siebie ludzi dobrej woli – zarówno Afrykańczyków jak i Polaków, którzy chcą wspierać podejmowane przez nas działania. Zasadą działania „Światła dla Afryki” jest niesienie wsparcia rozwojowego. W naszych działaniach jesteśmy trochę nietypowi, bo nie pomagamy poprzez rozdawanie, ale dajemy możliwości, aby to mieszkańcy Afryki mogli sami decydować o tym w którym kierunku mamy modelować zmiany w ich regionie. Nie chcemy pomagać – chcemy wspierać, zwłaszcza te regiony, które ze względu na swoje położenie mają trudności z dotarciem do podstawowych technologii.

0

Wolontariusze

0

Projekty

0 r

Od
Praca zespołowa

Zarząd Fundacji

JULIUS ZELLAH

Prezes

Rada Fundacji

Ewa Pajewska-Zellah

Roman Zygmunt Królikiewicz

Raphael Zellah

Upływ czasu

Historia naszej podróży

na początku

Podróż rozpoczęła się 2013 w Warszawie, Polska

Nasza Fundacja „Światlo dla Afryki” zarejestrowana została w październiku 2013 roku. Głównym fundatorem jest Juliusz Zellah – właściciel firmy Texpol Development ltd. Fundacja skupia wokół siebie ludzi dobrej woli – zarówno Afrykańczyków jak i Polaków, którzy chcą wspierać podejmowane przez nas działania. Zasadą działania „Światła dla Afryki” jest niesienie wsparcia rozwojowego. W naszych działaniach jesteśmy trochę nietypowi, bo nie pomagamy poprzez rozdawanie, ale dajemy możliwości, aby to mieszkańcy Afryki mogli sami decydować o tym w którym kierunku mamy modelować zmiany w ich regionie. Nie chcemy pomagać – chcemy wspierać, zwłaszcza te regiony, które ze względu na swoje położenie mają trudności z dotarciem do podstawowych technologii.
Elektrikacje

Fundacja współdziała przy projekcie realizowanym przez firmę TEXPOL Development Ltd

Fundacja współdziała przy projekcie realizowanym przez firmę TEXPOL Development Ltd poprzez pozyskiwanie inwestorów, zainteresowanych finansowaniem projektu oraz organizacją lokalnej społeczności przy pracach na rzecz elektryfikacji.

Projekt w pierwszej fazie przewiduje budowę 6 elektrowni wodnych dla 7 wiosek w gminie Ilungu, powiat Mbeya, w Tanzanii. Wytworzona energia elektryczna będzie sprzedawana do krajowego operatora, firmy Tanesco, a część wytworzonej energii pozwoli doprowadzić prąd do ponad 16 tysięcy mieszkańców. Brak prądu to brak możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Dostarczona energia elektryczna zasili również szkoły, ośrodek zdrowia i przychodnie oraz instytucje zlokalizowane na terenie inwestycji.

Obecnie realizowany jest I etap projektu budowy MEW 1, którego koszt oszacowano na ok. 1,2 mln USD.

W dwóch wioskach są już ustawione słupy do rozprowadzenia kabli. W najbliższych miesiącach rozpocznie się montaż turbin i budowa kanałów wodnych. Zakończenie tej budowy przewiduje się jeszcze na 2016 r.

Całość projektu elektryfikacji gminy Ilungu wraz z podłączeniem do sieci krajowej szacowana jest na ok. 7 mln USD.

Woda

3500 m wodociągu zasilającego miejscową Secondary School w Ilungu.

W ramach realizacji działalności statusowej fundacja przy współpracy w firmą TEXPOL wybudowała w gminie Ilungu 3500 m wodociągu zasilającego miejscową Secondary School w Ilungu, Mbeya, internat i 10 domów, w których mieszkają nauczyciele tej szkoły. Ta inwestycja pozwala uruchomić kolejny projekt związany z budową internatu.

Naukowcy donoszą, że Afryka, jeden z najbardziej suchych kontynentów, posiada ukryte złoża wody pitnej, które mogłyby wystarczyć do napojenia wszystkich jego mieszkańców i nawodnienia wyschniętych pól.

W chwili obecnej, w Afryce ponad 300 milionów ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. W związku z rosnącą populacją, zapotrzebowanie na wodę również rośnie, a pamiętać należy, że tych ludzi trzeba także wyżywić, a więc potrzebna jest woda do irygacji pól.

Zaledwie 5 procent ziemi, która mogłaby zostać wykorzystana pod uprawy w Afryce jest odpowiednio nawodniona. Gdy woda spada w postaci śniegu lub deszczu, kończy zazwyczaj w rzekach. Lecz część z niej trafia pod ziemię, przebijając się przez warstwy gleby i skał, trafiając do podziemnych kieszeni znanych jako warstwa wodonośna.

W tej warstwie woda jest często dużo czystsza niż ta na powierzchni, jest ona po prostu grawitacyjnie przepompowywana przez naturalne filtry w postaci ziemi i skał. Teraz, po raz pierwszy w historii, naukowcy wykonali szczegółową mapę warstwy wodonośnej pod całym kontynentem afrykańskim.

STYPENDIA

dwuletnie stypendia naukowe dla 13 absolwentów Ilungu Secondary School

Fundacja Światło dla Afryki przy współpracy z Texpol Development Co Ltd przyznała dwuletnie stypendia naukowe dla 13 absolwentów Ilungu Secondary School. 5 absolwentów w 2013 r. podjęło naukę w Technikum Zawodowym VETA (Mbeya, Tanzania). Pozostała grupa 8 uczniów rozpoczęła naukę w lutym 2014 r.

Pierwsi studenci skończyli naukę w lutym 2015 r. Mieliśmy okazję pogratulować im dobrych wyników w nauce. Dziś pracują już w firmie TEXPOL Dev. Comp. Ltd i podłączają prąd do poszczególnych domów na wsi.