Elektryfikacja

Fundacja współdziała przy projekcie realizowanym przez firmę TEXPOL Development Ltd poprzez pozyskiwanie inwestorów, zainteresowanych finansowaniem projektu oraz organizacją lokalnej społeczności przy pracach na rzecz elektryfikacji.

Projekt w pierwszej fazie przewiduje budowę 6 elektrowni wodnych dla 7 wiosek w gminie Ilungu, powiat Mbeya, w Tanzanii. Wytworzona energia elektryczna będzie sprzedawana do krajowego operatora, firmy Tanesco, a część wytworzonej energii pozwoli doprowadzić prąd do ponad 16 tysięcy mieszkańców. Brak prądu to brak możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Dostarczona energia elektryczna zasili również szkoły, ośrodek zdrowia i przychodnie oraz instytucje zlokalizowane na terenie inwestycji.

Obecnie realizowany jest I etap projektu budowy MEW 1, którego koszt oszacowano na ok. 1,2 mln USD.

W dwóch wioskach są już ustawione słupy do rozprowadzenia kabli. W najbliższych miesiącach rozpocznie się montaż turbin i budowa kanałów wodnych. Zakończenie tej budowy przewiduje się jeszcze na 2014 r.

Całość projektu elektryfikacji gminy Ilungu wraz z podłączeniem do sieci krajowej szacowana jest na ok. 7 mln USD.

 

 

13179269_653983351407045_5720042608655274334_n

Post Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *